Puskás Ferenc Stadion (Népstadion)
       XIV. kerület, Herminamező, Istvánmezei út 3.
 
 

A Puskás Ferenc Stadion (2002-ig Népstadion néven) egy 69ezer férőhelyes, számos sport- illetve zenei rendezvény megrendezésére alkalmas létesítmény, a magyar labdarúgó-válogatott elsődleges hazai pályája. A stadion 1948-1953 között épült Dávid Károly tervei alapján. Összterülete 192.916 m2, ebből a küzdőtér 17.513 m2, a lelátó 50m széles és 30m magas, a nézőtér befogadóképessége 78ezer fő.


HIRDETÉS

A kor szokása szerint félig kész állapotban, de annál ünnepélyesebb külsőségek és olimpiarendezési ábrándok közepette adták át rendeltetésének 1953-ban – a napokon belül végleg bezáró – Népstadiont. A negyvenes évek végén építési tervek nélkül kezdték el beruházást.


„A tömegbemutatók és a sportversenyek sikeres megrendezésével dokumentálni tudjuk a magyar testnevelési és sportmozgalom fejlődését dolgozó népünk, valamint a meghívandó Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagjai felé. Utóbbiak részéről hathatós támogatást remélhetünk az 1960-as olimpia Budapesten történő megrendezéséhez.”

1953. július 13-án hagyta jóvá a Magyar Dolgozók Pártja (MDP) titkársága az eredeti elképzelések szerint még korántsem átadásra kész új monstrum, a Népstadion megnyitásának forgatókönyvét. A pártvezetés figyelme a legapróbb részletekre is kiterjedt. Egyebek mellett még azt is határozat rögzítette, hogy az óriás zárókép négyezer sportoló résztvevője „élő betűs felirattal” hirdesse: „Éljen a Párt!”

A NOB elnökének nem adott helyet az ÁVH

Egy hónappal később Szent István napjából az Alkotmány ünnepévé átfazonírozott augusztus 20-án aztán minden a pártvezetés által előírt módon zajlott le, legfeljebb az okozott kisebb sportdiplomáciai bonyodalmat, hogy a megnyitóünnepségre Magyarországra invitált Avery Brundage-nak, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnökének – akitől pedig „hathatós támogatást” reméltek – nem jutott hely az Államvédelmi Hatóság szigorú biztonsági előírásai szerint épült díszpáholyban.

Azt persze nem tudni, a kínos intermezzónak mennyi szerepe volt abban, hogy a Budapest által áhított hét évvel későbbi olimpia megrendezésének jogát végül is Róma kapta, a megnyitó után tartott sajtóértekezletén a sértés fölött elsikló NOB-elnök a „nagyszerű alkotásról” csupán annyit jegyzett meg, hogy az „kisebb bővítések után” minden bizonnyal alkalmas lesz olimpiai játékok megrendezésére.

Cigimárka lett a sportszentély

A Népstadion megnyitása mindazonáltal valóban össznépi örömünnep lett, a lágymányosi dohánygyár például a nevezetes alkalomra Népstadion névvel új cigarettamárkát hozott forgalomba, s ha hihetünk a korabeli lapoknak, a délelőtti nyitóünnepségre, majd a délutáni magyar–norvég atlétikai versenyre (69 pontos magyar győzelem) s az azt követő Budapesti Honvéd–Moszkvai Szpartak-focimeccsre (3:2) egymillióan (!) igényeltek jegyet.

Talán ennek is tulajdonítható, hogy az eredetileg egész naposra tervezett megmozdulást a titkárság határozata alapján kétnaposra nyújtották, így az első napon a 8, illetve 20 forintos ülő- s a 3, illetve 6 forintos állóhelyekre kétszer nyolcvanezer ember nyerhetett bebocsátást.

„Győzedelmes szocializmus”

A felavatásakor a Népstadion még korántsem volt kész. Egyebek mellett hátra lett volna 24 szektor, azaz mintegy 22 ezer ülőhely kiépítése, és hiányzott a pályavilágítás is (ennek megoldására csak 1959-ben került sor).

A politikai vezetés által kijelölt szónok, Hegyi Gyula, az Országos Testnevelési és Sportbizottság elnöke – miközben a kor kötelező frazeológiájával bélyegezte meg a „népnyúzó, fasiszta kormányokat – okkal-joggal hangsúlyozhatta, hogy a sportolók és a sportszerető nagyközönség sok évtizedes álmát váltotta valóra a „győzedelmes szocializmus”.

Építési terv nélkül

Kétségtelen ugyanis, hogy amikor 1948 júliusában, végleges építési terv nélkül, ám óriási csinnadrattával megkezdődött az építkezés, már több mint négy évtizednyi tervezgetés és szinte számlálhatatlanul sok stadionépítési próbálkozás állt a magyar sportélet mögött.

Zeidler Miklós történész, a Nemzeti stadiontól a Népstadionig című kötetéből tudható, hogy az első tervek még 1913-ban születtek, amikor a magyar sportvezetők szerették volna Budapestre hozni a hét évvel későbbi olimpiát.

A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) akkori vezetőinek sikerült Lauber Dezső építész „magyaros stílű”, 60 ezer férőhelyes vázlattervére elnyerni Ferenc József legmagasabb tetszését is, ám a vázlatnak nyoma veszett.

Fennmaradt viszont az első magyar olimpiai bajnoknak, az 1896-os athéni viadalon 100 és az 1200 méteres úszásban egyaránt aranyérmet nyert építésznek, Hajós Alfrédnak Villányi Jánossal közös elképzelése, amely apróbb-nagyobb változtatásokkal negyven éven át mindhiába várta a megvalósulást.

Az eredetileg a pesti régi lóversenytérre (a mai Dózsa György, Thököly és Stefánia út határolta területre) álmodott létesítményt a tervezők egyébként mindig az éppen favorizált helyszínekre adaptálták. Az idők során a különféle lehetséges tervek helyszínéül a Vérmezőn kívül a Margitsziget, a Szúnyogsziget (vagyis Újpesti-sziget vagy Népsziget), a Városliget és a Pasarét is felmerült.

A legesélyesebb pályázó nem nyerhetett

Sok huzavona és több lekésett olimpia után a Magyar Építőművészek Szövetségének javaslatára az Országos Testnevelési Tanács végül 1934-ben hirdetett az ügyben először pályázatot mind a helyszínre, mind a majd másfél évtizede törvényben szükségesnek mondott stadionra. A pályázat nem sok meglepetést hozott, hacsak annyit nem, hogy ekkor került be a köztudatba a (ma) II. János Pál pápa téri OTI bérházak tervezőjének, Árkay Bertalannak – építésztársával, Borbíró Virgillel közös – elképzelése, az óbudai Aranyhegyhez álmodott, 177 méter magas, amfiteátrumszerű sportkombinát.

A bírálóbizottságnak két évre volt szüksége, hogy értékelje a beküldött víziókat, s kiejtse a szakmai körökben legesélyesebbnek tartott aranyhegyi helyszínt. Mikor aztán egyértelműsödött, hogy Magyarország legfeljebb az 1952-es olimpia megrendezésekor kerülhet szóba, ez a tény, no meg a háború előszele levetette a napirendről az amúgy is mind reménytelenebbül szövevényessé vált ügyet.

1945 után viszont minden ott folytatódott, ahol abbamaradt. Miközben Hajós Alfréd, valamint az Árkay–Borbíró-páros ismét lobbizásba kezdtek évtizedes terveik megvalósításáért, új elképzelések is születtek.

A szovjetunióbeli emigrációjából hazatérő Limbek Gyula az Egressy és Vorosilov (ma: Stefánia) utak összefutásánál, lényegében a mai Népstadion területére a Vasas Sport Club számára készített tervet. A helyszín egyébként igencsak kapósnak bizonyult, immár Hajós is ezt a területet látta optimálisnak. Az időközben pártpolitikai erőtérbe is került stadionügy 1948. június 12-én lezárult.

Az épp e naptól MDP-ként funkcionáló, a voltaképpeni teljhatalmat már megszerző kommunista párt az alapkő-letételi ceremóniát már a saját szabályai szerint vezényelte le. Az ünnepi beszédet például a parasztpárti Borbíró Virgillel (1949-ig még építésügyi államtitkár) mondatták el, aki ezzel volt kénytelen eltemetni saját tervét.

Elismerést váltott ki

E helyzet, az építkezést mindvégig kísérő anomáliákkal együtt, számos konfliktus forrása is volt, olyannyira, hogy az építkezés közben Dávidot – a később építészfejedelemként is emlegetett – Janáky István ellentervével zsarolták meg.

Más kérdés, hogy a két építész végül is közösen jegyezte azt az alapjában „modernista” épületet, amely előre gyártott vasbeton szerkezeteivel, harmonikus arányaival világszerte elismerést váltott ki. A sok szempontból dicsért konstrukciónak ma már igen szembetűnő hátránya, hogy a tervezők nem mindenben vették figyelembe a nézők igényeit, így a felső szektorokból jószerével csak távcsővel lehetett követni a pályán történteket.

A stadiont végül az időközbeni szocreál változtatások, elsősorban díszítések sem tudtak eljelentékteleníteni. Pedig voltak rá próbálkozások. 1951-ben például párthatározat született a szocialista realista építőművészet megteremtésére, ami majdnem a stadion újabb áttervezését hozta magával.

A tervezők – és az utókor – szerencséjére az építkezés előrehaladott állapota, valamint a pénzhiány miatt erre már nem került sor, az építmény szocreál beütése csupán a szoborpark alkotásaiban nyilvánult meg. A stadionhoz vezető, a Magyar Ifjúság Útjának elkeresztelt úgynevezett „dromoszon” felállított 16 – többségében a sportból vett jeleneteket ábrázoló – szobor az éneklő, népi táncoló fiatalok mellett a gránátvetők és a mezőgazdasági brigádok életét is megörökítette.

Sport és koncertközpont

A stadion a megnyitása után számos nagy sportesemény színhelye volt. Itt rendezték többek között a 1954-es Főiskolai Világbajnokságot, az 1954-es, 7-1-es magyar győzelemmel végződött magyar–angol labdarúgó-mérkőzést. A legtöbben, 104 ezren az osztrák–magyar mérkőzést nézték meg 1955-ben. Később megszüntették az állóhelyeket, ez csökkentette a befogadóképességet.

Érdekesség, hogy a stadion játékterén, mobil parkettás pályán rendezték meg 1955-ben a férfi kosárlabda Európa-bajnokságot. (A torna Magyarország győzelmével zárult.) Ugyanebben az évben bemutatkozott teniszpályának is. 30 ezer szurkoló előtt játszották a Magyarország–Chile tenisz-Davis-kupa meccseit a salakkal leterített pályán.

A stadionban számos futball, és atlétikai verseny mellett számos kulturális rendezvényt is tartottak. A Népstadionban olyan sztárok adtak koncertet többek közt, mint Louis Armstrong (1965), a Queen (1986), az AC/DC és a Metallica (1991), a Guns N’ Roses (1992),a U2 (1993), a Rolling Stones (1995, 2007), a Depeche Mode (2006), vagy Roger Waters (2013).

100 milliárdból megújul 2018-ra

Az 1990-es években volt az utolsó komolyabb felújítási munka az építményen, ekkor megerősítették a felső lelátó szerkezetét, s lefedték a sajtópáholyt. A 2002. április 2-átólPuskás Ferenc Stadionnak hívott épület évek óta nagyon rossz állapotban volt. Különféle tervek születtek felújítására, bővítésére, illetve újjáépítésére, de csak az életveszélyes felső karéjt erősítették meg egy ízben.

A pénteki retro parti után végeleg bezárják a stadiont, és a tervek szerint hamarosan kezdődik a bontás-felújítás, ami után 2018-ra készülhet el az új Puskás Ferenc Stadion. Többféle terv volt az új létesítményre: szó volt a régi mellett, és a régi helyére felépítendő stadionról. Végül egy „stadion a stadionban”-koncepció nyert.

Elkészülte után akár 68 ezer nézőt is befogadhat majd, különlegessége abban áll, hogy a régi lelátó és az újonnan épülő nézőtér közötti részt befedik, így ott egy több tízezer négyzetméteres edzőközpont jön létre, amely a vívástól a birkózáson át a cselgáncsig több mint 20 sportágat tud kiszolgálni.

A futballpálya és a sportcsarnokok mellett helyet kap egy 180 szobás szálloda, egy kiemelt konferencia-központ, a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum, valamint a sportorvosi hátteret biztosító diagnosztikai laboratórium is. Igazi különlegességnek számít az a 800 méteres panoráma-futópálya, amelyet a profik és az amatőrök is használhatnak majd.

A jelenlegi számítások szerint 90-100 milliárd forintból építik fel a stadiont.

 

 

 

 

 

iért van szükség az új stadionra?

A több mint 60 éves Puskás Ferenc Stadion ügyének rendezése már nem halogatható tovább. Tarthatatlan helyzet, hogy a magyar labdarúgó-válogatott mérkőzéseit olyan stadionban játssza, amely nem alkalmas profi meccsek rendezésére: nincs fedett tribün, egyes szektorok balesetveszélyesek, a nézők „látótávolságon kívül” ülnek. Méltatlan, hogy olimpiai és világbajnok sportolóink évtizedekkel ezelőtt épített, korszerűtlen edzőcsarnokokban készülnek a nagy világversenyekre. És nem törődhetünk bele abba sem, hogy világhírű sztárok, énekesek, együttesek Budapest helyett rendszeresen más közép-európai koncerthelyszínt választanak, mivel nálunk nincs olyan hely, ahol felléphetnének. Az új stadionnal egész Magyarország jól jár!

Hol lesz?

A régi mellett, a régi helyén, a régiben – ez a három koncepció „vetélkedett” egymással az elmúlt években. Kezdetben az tűnt a legoptimálisabb megoldásnak, hogy a jelenlegi Puskás Ferenc Stadion mellett épül fel az új nemzeti aréna. Mostanra azonban világossá vált, hogy a magyar sportnak nem csak egy új labdarúgó stadionra, hanem egy, a többi sportágnak is otthont adó különleges helyre van szüksége. Így született meg a „stadion a stadionban” ötlete, amely gyorsabb és takarékosabb a korábbi elképzeléseknél.

A mostani Puskás Ferenc Stadiont lebontják?

Az új 68 ezres UEFA előírásoknak megfelelő stadion a régi Puskás Ferenc Stadion belsejében épül fel. Ez nem példa nélküli a világban, ehhez hasonló technikával újították fel például nagyjából 10 éve a lipcsei stadiont, ahol 2006-ban világbajnoki mérkőzéseket is rendeztek. Ami újdonság, hogy a régi stadion lelátója és az újonnan épülő lelátó közötti részt befedjük, a felső szinteken így kialakuló termeket pedig a különböző olimpiai sportágak (cselgáncs, birkózás, ökölvívás, vívás, asztalitenisz stb.) képviselői használhatják.

Hány ember fér majd el a nézőtéren?

A stadion befogadóképessége a 2700 VIP-vendéggel együtt nagyjából 68 ezer fő lesz a sporteseményeken. A koncertekre ennél többen is bemehetnek, összesen csaknem 80 ezren.

Soha nem láttam még 68 ezer embert magyar focimeccsen. Nem lesz túl nagy az új stadion?

A korábbi tervekben 40-45 ezer fős stadion szerepelt. A Magyar Labdarúgó Szövetség egyetértésével azonban egy nagyobb létesítmény mellett döntött a kormány. Ez szükséges a legmagasabb UEFA minősítéshez, és nem fordulhat elő, hogy néhány év múlva azért marad le Budapest egy rangos nemzetközi esemény megrendezéséről, mert a negyvenötezres stadion túl kicsinek bizonyul.

Mi az, hogy multifunkcionális létesítmény?

Az új Puskás Ferenc Stadion úgy épül meg, hogy a lehető legkiválóbb szórakozási lehetőséget nyújtson a labdarúgás szerelmeseinek. A fantasztikus hangulat garantálható, hiszen a lelátók nagyon közel lesznek a játéktérhez. Ez segít a hazai pályán játszó magyar csapatoknak és nagyobb élményt biztosít a nézőknek. A focimeccsek mellett azonban számos más sportesemény, vagy egyéb rendezvény idején is megtelhet nézőkkel az új stadion, a nemzetközi nagykoncertek idején akár 80 ezer rajongó is elfér majd. Az új létesítmény azonban több mint stadion! A régi és az új lelátó között kiépített edzőközpont a labdarúgás mellett nagyjából 20 sportágat szolgál majd ki. Ide költözik a sportmúzeum, itt működik majd a sportdiagnosztikai labor, sőt a multifunkcionális stadion szálloda, irodaház, étterem és konferencia-központ is lesz egyben.

Az Európai Labdarúgó Szövetségnek (UEFA) milyen követelményei vannak?

Az UEFA hivatalos kiadványában, több oldalon keresztül, pontokba szedve sorolja fel azokat a követelményeket, amelyeknek meg kell felelniük az új stadionoknak. Például azt is megszabják, hogy hány négyzetméteres legyen a játékvezetők öltözője, vagy azt, hogy hány autónak kell elférnie a VIP parkolóban.

Meg lehet majd nézni az építkezést?

Igen, a munka várhatóan 2015-ben kezdődik. A biztonsági előírások betartása mellett rendszeresen lehetőséget biztosítunk arra, hogy az érdeklődők bepillanthassanak a színfalak mögé. A webkamerák segítségével pedig otthonról is lehet majd figyelni az építkezést.

Mennyibe kerül?

A jelenlegi számítások szerint 90-100 milliárd forintból épülhet fel az új Puskás Ferenc Stadion. Az elmúlt években több új stadion épült Európában, ezek alapján elmondható, hogy jelenleg egy modern arénában átlagosan 3-4000 euróba kerül egy férőhely kialakítása. Ezt lehet beszorozni a stadion befogadóképességével.

Játszhat magyar csapat BL-döntőt Budapesten?

2018 után a stadion már nem lehet akadály…

 

 

Adatok

 
 Tervezője: Dávid Károly
 Építés éve: 1948-1953
 Funkciója: stadion
 
 

Megközelítés

 
Puskás Ferenc Stadion
 
Puskás Ferenc Stadion
 
Puskás Ferenc Stadion
 
   
 

Ajánlott cikkek

 
 

Ajánlott linkek

 
 

Veszély

 
Teljesen biztonságos hely
Nem kell tartani veszélytől


Puskás Ferenc
(1927-2006)
Világhírű labdarúgó és edző,
az Aranycsapat legendás kapitánya

 

  Népstadion

Az Országos Kiállítás idején, már 1896-ban megszületett egy nagy budapesti stadion elképzelése, amikor felmerült, hogy az első újkori olimpia a magyar fővárosban lehetne. Mivel az 1900-as olimpiát végül Görögország rendezhette meg (jogosan), így aktualitását vesztve ideiglenesen lekerült az asztalról a stadion megépítésének terve. 1911-ben ugyan Magyarország megkapta az 1920-as olimpia rendezési jogát, de az első világháború utáni jóvátétel és a gazdasági visszaesés miatt erre nem kerülhetett sor.

Az első elképzelések szerint a stadion a Vérmezőn épült volna meg (szerencsére a terveket elvetették), de szóba került a Nádor-kert és a Kerepesi út környéke is, ahol akkoriban a Magyar Lovaregylet telephelye működött. A gazdasági helyzet azonban nem tette lehetővé egy nagy sportberuházás elkezdését. 1924-ben törvényt hoztak egy új stadion építésére, s még a Sportadót is bevezették, de az ebből befolyt összeget végül nem a stadionépítés céljára fordították. Az 1930-as évek elején az óbudai Aranyhegy oldalában, a Városligetben, a Margitszigeten vagy a Népszigeten, Lágymányoson vagy a Pasaréten gondolták elhelyezni az arénát, a háború azonban ismét megakadályozta a megvalósítást.

A második világháború befejeztével az országgyűlés ismét megszavazta a stadion költségeit, s az Építéstudományi Intézetet (ÉTI) bízták meg az elhelyezés kérdésének vizsgálatával. Az 1947-ben, egy osztrák–magyar meccsen leszakadt az Üllői úti Fradi-pálya tribünje, ahol 250 ember zuhant le, s csak a véletlenen múlt, hogy senki sem halt meg. Ez beigazolni látszott azt a tényt, hogy szükség van egy olyan óriási méretű stadionra, ahol hatalmas tömegek jelenhetnek meg biztonsággal, és kulturált körülmények között élvezhetik a futball adta örömöket.

1948-ban az ÉTI tervezői, Dávid Károly, Juhász Jenő és Kiss Ferenc elkészítették az első vázlatterveket: 70ezer fő befogadóképességű stadiont képzeltek el a Kerepesi út - Thököly út közötti területre, amelyet előre gyártott elemekből állítottak volna össze. A lelátókat 18 óriási pilon tartja, északi és déli oldalára egy-egy maratoni kapu, a nyugati oldalra a díszpáholy, a keletire az öltöző épülete és a játékoskijáró került. Az építkezést 1948. július 13-án kezdték meg, igaz, a végleges tervek elkészülte előtt.

Az első kapavágást a régi lóversenypálya telkén Hegyi Gyula, az Országos Testnevelési és Sport Bizottság (OTSB) elnöke tette meg. A főváros lakossága lelkesen azonosult az üggyel, rengetegen vettek részt önként a munkában, amint Puskás Ferenc és az Aranycsapat tagjai is. A 20 tonnás elemeket a helyszínen felállított üzemekben gyártották, 664 ezer m3 földet mozgattak meg, 84 gép dolgozott az építkezésen (daruk, mozdonyok, exkavátorok, szállítószalagok, úthengerek és betonkeverők), s 45ezer m3 betont, 2,6ezer tonna betonvasat dolgoztak be a 24ezer tribünelemet és 15ezer lépcsőelemet magába foglaló építménybe. A világítótestekhez 18ezer izzóra volt szükség és 150ezer méter vezetéket falaztak be. A költségek akkori áron 162 millió forintot tettek ki. A stadiont a szocreál építőművészet jegyében munka közben is majdnem áttervezték, de ez pénz- és időhiány miatt végül elmaradt.

A befejezés határidejének betartása miatt Farkas Mihály honvédelmi miniszter ezer katonát rendelt ki az építkezésre, így végül a stadion határidőre elkészült a hivatalosan 78ezer fős lelátóval.

A megnyitóra 1953. augusztus 20-án került sor. Jelen volt Avery Brundage, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke is, akit a sajtóteraszon helyeztek el, mivel „a nép nagy vezére”, a pökhendi Rákosi Mátyás nem volt hajlandó egy imperialista ország polgárával megosztani a díszpáholyt. A parádés ünnepségen 12ezer tornász és 2100 sportoló vonult fel, ezután Hegyi Gyula mondott beszédet. A magyar zászlót a Himnusz hangjai mellett Csermák József olimpiai bajnok kalapácsvető vonta fel. Ekkor tízezer galambot eresztettek szabadon, majd a Norvégia – Magyarország atlétikai viadal második versenynapját rendezték meg. A magyar együttes 140,5:71,5 arányban győzött. Ezután a Budapesti Honvéd–Moszkva Szpartak labdarúgó mérkőzésen a magyar csapat 3:2-re nyert. A tornabemutató záró képe egy vörös csillagból kiemelkedő gúla volt, amelynek tetején a Szabadság-szobor nőalakja magasodott ki. Ezután még egy 400 fős népi táncegyüttes lépett fel, majd a program a Magyar A – Magyar B női válogatott mérkőzésével zárult, a végeredmény 7:3 volt.

A Népstadion első igazgatója a kalapácsvető bajnok, Németh Imre lett. Az aréna 1959-ben négy vasbeton oszlopra szerelt villanyvilágítást kapott, s 83 ezer főre bővítették a lelátókat. A stadion számos nagy sportesemény színhelye volt (például az 1954-es, 7:1-es magyar győzelemmel végződött magyar–angol labdarúgó mérkőzés).

A Népstadion a modern magyar építőművészet egyik sikeres alkotása. Tervezésénél igen szerencsésen oldották meg a tömegek mozgatását: a korszerűen megépített lépcsősorokon és az 50 kapun át a lelátókról a közönség percek alatt eltávozhat. Főbejárata a déli oldalon nyílik, két oldalbejárata pedig a Verseny utca és a Stefánia út felől.


A stadion madártávlatból (kép: Schiffer János, magyarfutball.hu)

A stadionban számos kulturális rendezvényt, megakoncerteket is tartottak az elmúlt évtizedek alatt. Az 1990-es években az építmény felújítása során megerősítették a felső lelátó szerkezetét, s lefedték a sajtópáholyt. A létesítményt 2002-ben nevezték át a legendás játékosról Puskás Ferenc Stadionnak.

Az épület nagyon rossz állapotban van. Különféle tervek születtek felújítására, bővítésére, illetve újjáépítésére, de egyelőre csak az életveszélyes felső karéjt erősítették meg.

A Népstadion mellett, 1962-ben készült el a 13 ezer nézőt befogadó Kisstadion. Mellette épült fel 1966-ban a Tornacsarnok, a Dózsa György út felöli részénél az Olimpiai Csarnok, a Kerepesi út felé pedig a Körcsarnok.

Ennek közelében épült a Budapest Sportcsarnok, amely 1999-ben leégett és használhatatlanná vált. 102m átmérőjű, 8-12 ezer fős, változtatható befogadóképességű volt. Pusztulása utáni évben kezdték el megépíteni utódját, a Budapest Sportarénát, amely Magyarország legmodernebb és egyben legfuturisztikusabb építménye.

A Nemzeti Sport és Szűcs Gáspár nyomán írta: Varga Máté


A stadion átépítési pályázatára beérkezett tervek első helyezettje
(kép: X-pol.hu)


A stadion makettje 1952-ben, a május 1-i felvonuláson a Városligetnél (kép: Fortepan.hu)

 

 

  Puskás Ferenc Stadion

Az új stadion tervei

2013-ban egyszereplős meghívásos közbeszerzési eljárás indul az új Puskás Ferenc Stadion tervezésére. A Nemzeti Olimpiai Központ részeként megvalósuló Millenáris Velodrom tervezésére pedig nyílt nemzetközi tervpályázatot írt ki a Nemzeti Sportközpontok (NSK).

Az NSK keddi közleménye szerint a két létesítménynél lezárult a rekonstrukció megkezdéséhez szükséges szerzői jogi vizsgálat. Mivel a Velodrom esetében "nem állapítható meg a tervek jogtulajdonosának kiléte", nyílt nemzetközi építészeti tervpályázat indul a tervek elkészítésére - a kiírás pontos részleteiről a közeljövőben születik döntés. Az új Puskás Stadionnál viszont egyértelműen be lehet azonosítani a tervek jogtulajdonosát, így a törvényi előírásoknak megfelelően a meghívásos közbeszerzési eljárásra az eredeti terveket készítő Középülettervező Vállalat jogutódja, a Közti Zrt. kapott meghívást.

 2006-os tervek

 
Az Ekho Építész Műterem és a Laterna Építész Iroda tervei (Forrás: magyarfudball.hu)

 
A TM Janeda és az M-Teampannon tervei

 
A Modellab és a CDC tervei

 2014-es tervek

Az új stadion tervezése előtt három koncepció vetélkedett egymással: a régi mellett, a régi helyén vagy a régiben épüljön meg Magyarország legnagyobb sportlétesítménye. Az illetékesek a „stadion a stadionban” koncepció megvalósítása mellett döntöttek egy egyszereplős, hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljáráson. A Középülettervező Zrt. (KÖZTI) összesen 2,65 milliárd forintért tervezte meg a stadiont.

A terveket sajtótájékoztató keretén belül mutatták be 2015. július 30-án. Az eseményen jelen volt Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter, Vígh László, a Nemzeti Sportközpontok vezetője, Skardelli György vezető tervező és Csányi Sándor, az MLSZ elnöke.

A bemutatón még felsorolni is nehéz volt, hogy milyen funkciói lesznek az új arénának: 180 szobás szálloda, konferencia-központ, irodaház, sportmúzeum, diagnosztikai labor, üzletek, éttermek, mélygarázs, panoráma-futópálya, kondi-terem és egy saját rendőrőrs. A tervek szerint a Nemzeti Olimpiai Központ 38 hektáros területén a tornászok, a vívók, az asztaliteniszezők, az öttusázók, a dzsúdósok, a birkózók, az úszók, a vízilabdázók és az atléták is megtalálják majd a helyüket, akiknek nemzetközi versenyekre alkalmas létesítményeik is lesznek. Az atlétika nem fér el a régi és az új stadion között, ennek önálló épületegyüttest építenek. A beruházás további részei: a Körcsarnok és a Millenáris Velodrom felújítása, a Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnok átépítése, egy multifunkcionális edzéscsarnok kialakítása, egy atlétikai versenyek megrendezésére alkalmas pálya megépítése, valamint egy fedett atlétikai edzőpálya létesítése és a kiszolgáló létesítmények, parkolók kialakítása.

Az új tervekben az eddigi toronyépület megmarad, a felújítás és a kibővítés után pedig a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum állandó központjává válik. A régi lelátót le kell bontani, s maga a futballpálya valamivel távolabb kerül majd a toronyépülettől. Az új, háromszintes nézőtér pedig jóval közelebb lesz a gyepszőnyeghez.

A toronyépület mögött az egész Istvánmező biztonságát szolgáló rendőrőrsöt alakítanak ki kihallgató szobával, konzuli helyiségekkel és őrizetes cellákkal. A Magyar Labdarúgó Szövetség az új stadionnal benyújtotta pályázatát a 2020-as Európa-bajnokság mérkőzéseinek rendezésére. Ha elkészül az aréna, akkor Budapest jó eséllyel pályázhat akár Bajnokok Ligája-, akár Európa Liga-döntő rendezésére is.

Vezető tervező: Skardelli György
Építtető: Nemzeti Sportközpontok


Az új stadion látványa madártávlatból

2015 májusában aztán bejelentették, hogy egyszerűsítik a Puskás Ferenc stadion terveit, mivel az eredetieket nem lehetne megvalósítani a megadott 100 milliárd forintos költségvetésből, és a kivitelezési idő is jelentősen növekedett volna. A tervek egyszerűsítésével a projekt olcsóbbá válhat. A beruházást 2015-ben átvett Fürjes Balázs, a budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos szerint, méretében, tömegében, műszaki megoldásaiban és funkcióiban nehezen megvalósítható a Puskás Ferenc stadion eredeti terve, ráadásul a határidő és a költségkeret betartásával is problémák adódnának.

Az egyszerűsítés ellenére megmarad a "stadion a stadionban" koncepció, vagyis egy új épület épül a a régi köré, így az eredeti tervekhez képest a komplexum a nyilvánosságra hozott új arculata, formája nem változik, csak a funkciók szűkültek. A 20 sportágat kiszolgáló multifunkcionális épületből kiveszik a focin kívüli elemeket, de alkalmas marad kulturális rendezvények, akár 80 ezres koncert megrendezésére is. A korábbi tervek szerint 180 szobás szálloda, konferenciaközpont, irodaház, sportmúzeum, diagnosztikai labor, üzletek, éttermek, mélygarázs, panoráma futópálya, kondi-terem, kisebb sportcsarnokok és rendőrőrs kapott volna még helyet az épületben, melyek különleges műszaki megoldásokat igényeltek volna, így jelentősen drágítva és elnyújtva a kivitelezést.

 


Az új stadion makettje

Az új stadion építése

2015 július 17-én este a ‘80-as évek slágereitől volt hangos az átépítés elő álló Puskás Ferenc Stadion. Az utolsó nyitva tartott napon a nyolcvanas évek ihlette retro bulin olyan sztárok léptek fel, mint a Boney M, az Alphaville, a Bad Boys Blue, és C.C. Catch is, valamint a hazai színeket képviselő Dolly Roll és Zoltán Erika. A Retro 80’s Disco Party elnevezésű koncert szabadtéri jellegét fokozta a Stadion gyepszőnyege, amelyet ezúttal nem takartak le a szervezők.

Az új stadion adatai:
Befogadóképessége sporteseményen 67 889 fő, koncerten 79 889 fő
Legmagasabb pont: 51,3 méter
Hosszúság: 364 méter
Szélesség: 273 méter
Szintek száma: 11
Nettó alapterület: 202 ezer négyzetméter
Beépített beton: 183 ezer köbméter
A tető tömege: 5000 tonna
Helyiségek száma: 1700
Sportolásra alkalmas termek: 15
Kiszolgálható sportágak: 21
A konferenciaterem
befogadóképessége: 800 fő
Az irodaház kapacitása: 500 fő
Szállodai szobák száma: 150
Panorámás futópálya hossza: 800 méter

 

 

  Hozzászólás