Eltűnt épületek
      Egyszer volt dolgok nyomában
 
 


HIRDETÉS

Báthory Kávéház
    

A Báthory Kávéház épülete 1925-ig foglalta el a Kálvin téren a református templom előtti területet. A kávéház már az 1870-es évektől működött a Kecskeméti utca és Múzeum körút sarkán álló Geist-házban. Nevét első tulajdonosáról, Bátori Mihályról kapta.    

 
Budai Indóház
    

1861-ben nyitották meg a Buda–Kanizsa vasútvonalat, ekkor gördült ki az első személyszállító vonat a mai Déli pályaudvar elődjének számító Budai Indóházból. Az egykori indóház a második világháború pusztításai és a későbbi átépítések miatt teljesen eltűnt, egyedül a régi felvételi épületet díszítő koronás szárnyaskereket mentették meg az utókornak.

 
Budai Skála
    

A Skála Budapest Szövetkezeti Nagyáruház 1976. április 3-án nyitotta meg kapuit a vásárlók előtt Budapesten, a XI. kerületben. 20.000 négyzetméterével ez volt akkoriban a legnagyobb hazai áruház. A közönség olyan újdonságokkal ismerkedett, mint a mozgólépcső, a pénztár-sorok új elrendezése, a lágy zene és a bevásárlókocsi használata.

 
Budapest Sportcsarnok
    

Ahogyan a közeli Puskás Ferenc Stadion esetében történt, úgy az egykori Budapest Sportcsarnok felépítéséről is több évtizedes tervezés után döntött a 70-es évek közepén az állami vezetés. Már a 20-as években felmerült, hogy a jelenlegi Papp László Sportaréna helyén nagy sportcsarnokot építsenek, de a 70-es évek közepéig pályázatok és kész tervek ellenére nem lett semmi az elképzelésekből.

 
Csillagda
    

Kétszáz évvel ezelőtt a Várhegy tetején épült palotát holdtalan éjszakákon csak a csillagok fénye világította meg. Ezt az eget pillantotta meg esténként Weiss Ferenc budai csillagász a várépület tetején levő kupolából. Az ő vezetésével épült fel 1780-ban az első budai csillagvizsgáló. Ezt 1829-ben lebontották.

 
Diadalkapu
    

Ybl Miklós megbízást kapott a királytól, hogy tervezze meg a szabadságharc utáni első, 1857. május 4-i ünnepélyes látogatásának alkalmára emelt pesti diadalkaput. A háromnyílásos, nemzeti színű (mű)márvánnyal borított, csillogó, aranyozott diadalkapu a Nagyhíd utcában, az Angol Királynő Szálloda és a leégett Német Színház között állt. Díszesebb, észak-itáliai gótikus homlokzata a Dunára nézett.

 
Elevátor-ház
    

Az elevátorház és a közraktárak együttesének megépítésére a feldolgozóipar közvetlen közelében a ferencvárosi Duna parton került sor (itt voltak ugyanis a malmok), mintegy 740 méter hosszú és átlagosan 70 méter széles, vagyis kb. 51.000 m² nagyságú területen. Tudták már akkor is, milyen fontos, hogy közút, vasút, és vízi út össze legyen forrasztva.

 
Erkel Színház
    

1911. december 8-án nyitotta meg kapuit az akkori Tisza Kálmán, ma Köztársaság téren Budapest második dalszínháza, a Népopera. A külső-belső megjelenésében szokatlanul puritán épületet a kor neves építészei, Márkus Géza, Komor Marcell és Jakab Dezső tervezték.

 
Erzsébet téri színház
    

Pesten, az akkori Újvásár-téren (ma Erzsébet tér) 1852. május 1-jén nyílt német színház. A Pesti Német Színház épületének pusztulása után szükségszínházként (Nottheater) emelték. Műsorának gerincét a német nyelvterületen működő színészek vendégjátékai alkották. Az Erzsébet téri Színház utolsó előadását 1870. április 9-én tartotta, az épületet az év júniusában lebontották.

 
Erzsébet Sósfürdő
    

A budai keserűvizekről az első ismert közlés Schams Ferenctől származik, aki 1922-ben megemlíti a Budán a Kamaraerdőbe vivő út melletti glaubersós keserűvíz előfordulását. Ennek pontos helyét nem tudjuk; mai ismereteink szerint a budai keserűvízforrások között a legrégebben név szerint ismert Hildegard-forrás és az Erzsébet-forrás, amely köré utóbb az Erzsébet sósfürdő épült.

 
Haas-palota
    

A főváros egyik legnagyszerűbb magánépülete a Haas Fülöp és fia - hírneves szőnyegcég tulajdonát képező impozáns palota a Gizella téren. E palotában volt az Országos Kiállítás jegypénztára is.

 
Három Nyúl Kaszárnya
    

A XVIII. század első éveiben épült fel az a két épület, amelyek összeépítésével hozták létre a kaszárnyát 1802-ben. Az egyik épületben a Három nyúl fogadó, a másikban a Zöld szőlőfürt nevű fogadó működött. Az utóbbiban működő serfőző megszűnésével ismét fogadót alakítottak ki, de végül a budai tanács 1801-ben felvásárolva a fogadókat - a két épületet egybeépítve - laktanyát alakított ki benne.

 
Hentzi-emlékmű
    

Heinrich Hentzi von Arthurm császári vezérőrnagy, az 1848–49-es szabadságharcban az osztrák császári hadsereg egyik katonai vezetője, 1849 januárjától haláláig a budai vár parancsnoka. 1852. július 11-én Ferenc József személyes parancsára a budavári Szent György téren emlékművet emeltek Hentzi és bajtársai tiszteletére, amely a főváros lakosságának ismételt tiltakozása ellenére 1899-ig helyén maradt.

 
Hungária-fürdő
    

A Hungária fürdő Budapest VII. kerületében, a Dohány utcában álló, egykor nagy múltú közfürdő volt. Pest városának harmadik jelentős, az 1820-as évektől működő fürdőházaként ismert. Mára csupán a Dohány utca 44. szám alatti, műemléki védelem alatt álló, 1910-ben emelt szecessziós épület homlokzatrésze maradt meg, a fürdőépület jelentős része elpusztult.

 
Iparcsarnok
    

A XIX. század közepe óta Európa-szerte nagy divatban volt a kiállítások rendezése. Világvárosok kiállításokon mutatták be fejlődésüket: London (1865), Párizs (1867), Bécs (1873). Magyarország is ilyen világkiállítást kívánt rendezni 1885-ben, bár csupán egy Országos Kiállítás jött létre, 1896-ban.

 
Irredenta szobrok
    

1921. január 16-án több mint nyolcvanezer ember szorongott a Szabadság téren megtartott szentmisén, amely után felavatták az úgynevezett irredenta szobrokat. A Védő Ligák Szövetsége határozta el az elszakításra ítélt országrészeket jelképező irredenta szobrok elkészítését és felállítását, hogy művészeti alkotásokkal is erősítse az egybetartozás gondolatát.

 
Karátsonyi-palota
    

Az 1718-ban, a török elleni harcokban szerzett érdemeikért nemessé tett Karátsonyi család a század közepe táján barokk stílusban emelt kastélyát 1851-ben elbontották, majd ennek helyére 1853-1856 között Pán József vezetésével palotát építettek Karátsonyi Guidó számára.

 
Kioszk
    

A Vásár tér 1858-tól az Erzsébet nevet kapta, és ide húzták föl a jó emlékű Nemzeti Szalont, amelynek első emelete részben kiállítások, részben táncvigalmak helyszínéül szolgált, hátsó fertályához meg egy kioszkot ragasztottak, amelynek udvara számtalan apró üzletnek, kékfestőnek, órásnak, szabónak és gyertyamártónak adott otthont.

 
Lloyd-palota
    

Hild épületei, már csak nagy számuk miatt is, gyakran képeztek együtteseket. Messze földön híres volt - az azóta átépült - klasszicista pesti Duna-part, amelynek kialakításában ő is közreműködött. Az akkori Kirakodó-téren és a hozzájuk csatlakozó utcákban több épületet tervezett. Itt volt a Lloyd-palota, a Diana-fürdő, magánpaloták, a későbbi Európa szálló. Sajnos valamennyi már a múlté.

 
Marokkó-udvar (Kemnitzer-ház, Wodianer-ház)
    

A Marokkó-udvart is magában foglaló tömb házai 1945 után néhány évig még álltak, és az Erzsébet tér 11-15. számot viselték, s némelyikben laktak is. Homlokzataik a Hercegprímás utca páratlan oldalának vonalát követték. Ezeket később elbontották, és helyükön szabadtéri parkolót alakítottak ki az új buszpályaudvar számára.

 
Nákó-ház
    

A Gresham-palota helyén eredetileg egy neoklasszikus palota, a Nákó-ház állt, melyet Deron Antal nagykereskedő építtetett 1827-ben Hild József tervei alapján. 1880-ban a Nákó Ház az 1847-ben alapított angol Gresham Életbiztosító Társaság tulajdonába került.

 
Nemzeti Lovarda
    

Ybl életművében kiemelkedő szerepet játszanak a palota-negyedbe tervezett épületek. Egyedülálló volt az a lehetőség, hogy egy helyen nagyszámú műve valósulhatott meg, s ezáltal a múzeum környékének képét alapvetően az ő művei határozták meg.

 
Nemzeti Színház (Népszínház)
    

A Nemzeti Színházat először gróf Széchenyi István álmodta meg a Duna partjára. Pompázatos épületet tervezett, és az intézményt részvénytársaságként szerette volna üzemeltetni. A gróf 1832-es, A magyar játékszínről című röpiratában indítványozta a nagyszabású színház felépítését.

 
Pesti Indóház
    
A Nyugati pályaudvar előtt a Vác-Budapest közötti vasútvonal kiindulópontja volt az 1875-ben lebontott Indóház.

  

Petőfi Csarnok
    

A Petőfi Csarnok Budapest egyetlen ifjúsági szabadidőközpontja volt, mely 1985 és 2015 között működött a Városligetben. A köznyelvben csak PeCsa néven emlegetett, népszerű könnyűzenei koncerthelyszín évente több száz kulturális rendezvénynek és kiállításnak adott helyet, valamint számos közösségi klubot is működtetett. 2017-ben bontották le.

 
Redout
    

A régi Redout legenda volt. Emlék a reformkori Pestről. Mesébe illő farsangi báljaival és koncertjeivel, amelyeken olyan nagyságok szórakoztatták a zenerajongó polgárokat, mint az idősebb Johann Strauss vagy Liszt Ferenc. A Redout mindössze tizenhat évig létezett. 1833. január 13-án nyitották meg, s 1849 májusáig állt: Buda ostromakor a várat védő Hentzi tábornok bosszúból szétlövette.

 
Régi Városháza
    

Pestnek volt egy organikusan kialakult, a város sajátos fejlődéséből adódó tere, vagy térsora, amit főtérnek lehetett nevezni és lehetne ma is. Ez az egykori Városház tér és Eskü tér együttese. Városháza, templom, sőt még a Duna-part is része volt ennek a térségnek.

 
Regnum Marianum
    

A Regnum Marianum (Mária Országa) a Rákosi-rendszer által lerombolt templom. Hivatalos neve Magna Domina Hungarorum, azaz Magyarok Nagyasszonya volt, népszerűbb nevét az építést kezdeményező szervezetről kapta. A templomot az 1919-es vörös uralomtól való megszabadulás emlékére építették.

 
 
Sáros-fürdő
    

Budapest legrégebbi olyan fürdője, amelyet nem a rómaiak alapítottak. Nevét a víz alján leülepedő, gyógyhatású iszapról kapta.

 
Spenót-ház
    

A Spenót-ház eredetileg az állami külkereskedelmi vállalatok székházának tervezett irodaház volt Budapesten a Roosevelt téren (ma Széchenyi tér). Építésénél használtak először Magyarországon teljes egészében acélzsaluzatot, s ez volt az első, mely fej nélküli gombafödémmel készült. A Spenót-ház volt az első olyan irodaház Budapesten, amely teljes egészében légkondicionált volt.

 
Sztálin-szobor
    

Sztálin szobrának felállításáról 1949. december 20-án, két nappal Sztálin születésnapja után után döntött a Magyar Kommunista Párt vezetése. A 25 meghívott szobrász pályázata közül politikusokból és művészekből álló zsűri választotta ki Mikus Sándor Kossuth-díjas alkotó tervét. A szobrot eredetileg hat méter magasra tervezték, de végül nyolc méteres lett, a talapzattal tíz méterrel magasabb.

 
Újépület
    

Újépület (németül Neugebäude) egy hírhedt épület neve volt Pesten, a Lipótvárosban, a mai Szabadság tér területén. Felépítésére II. József adott utasítást. A terveket Isidore Canevale bécsi építész készítette. Az óriási belső udvart bezáró négyszögletes épület építése 1786-ban kezdődött, Hild János vezetésével.

 
Városligeti Színház
    

Az Aréna út sarkán álló, 1874-ben épült városligeti Arénában 1879-ben nyílt színház. A Feld család vállalkozásaként 1872-ben létrehozott Városligeti Színkör nevét - amely főként operetteket és bohózatokat játszott - 1909-ben Fővárosi Városligeti Színházra, majd 1912-ben Budapesti Színházra változtatták.

 

Előkészületben: Budai Indóház, Koronázási-domb, Lágymányosi-tó, Sertéshizlalda, Régi Szent János Kórház, Ősbudavára, Lágymányosi Dohánygyár, Wagner-villa, Geist-ház, Grassalkovich-palota 

 

 

Ajánlott cikkek

 
 

Ajánlott linkek

 

 

  Hozzászólás