HIRDETÉS

Klasszicista építészet Budapesten
       XVIII-XIX. század

A barokk művészet meglehetősen egyéni módon kezelte, sőt lényegesen átformálta a klasszikus formákat. A XVIII. század végén az építészek újra az antik művészet újjáélesztésén fáradoztak. Már nem elégedtek meg késői korok közvetítésével, hanem az eredeti, ókori alkotásokból merítettek. Felkutatták, felmérték és lerajzolták a még meglévő római és görög épületeket, sőt ásatásokat is indítottak. Egymás után jelentek meg az illusztrált kiadványok, melyek távoli vidékek ókori emlékeit ismertették. Alaposan megfigyelték az antik építészeti formákat, arányokat és típusokat, és a tanultakat a kortárs építészetben is felhasználták. Véleményük szerint az antik művészet a tökéletesség olyan fokát érte el, amelyre egyetlen későbbi kor sem jutott el.


HIRDETÉS

A klasszicizmus a rend, a fegyelem, az egyenes vonalak, a szimmetria, az ókori művészetek motívumainak alkalmazása jellemző, mintegy ellenhatásaként a barokk művészetnek. Az építészetben a hosszú, sima homlokzat egyhangúságának feloldására középen oszlopos csarnokot építettek háromszögű oromzattal (timpanon).

A festészetben az ember ábrázolása került előtérbe a vallási témákkal szemben. A belsők díszítése is szándékosan egyszerű, a barokk mennyezetfestés nem divat többé. A díszítőformák nagy része antik eredetű. A lépcsőházak egyszerűek, de tágasak. A klasszicista alkotásmód jellegzetessége, hogy a művész egy régi kor alkotásait hívta segítségül saját feladatainak megoldásához.

Klasszicista építészetünk két legkiválóbb képviselője: Pollack Mihály és Hild József.

Klasszicista épületeink: Budapesten a Nemzeti Múzeum és a Szépművészeti Múzeum, a budavári alagút Clark Ádám tér felőli bejárata, a Károlyi-palota, az óbudai Zsinagóga és az evangélikus templom a Deák téren, Egerben és esztergomban a Székesegyház (bazilika), Nagycenken a temetőben a Széchenyi Mauzóleum, Fóton a Károlyi kastély, Baktalórántházán a Degenfeld kastély, Adonyban a Zichny kastély, Pakson a Szeniczey kúria, Abonyban a Lavaka, Sivó, Vigyázó kúriák, Túrkevén a "Jégpalota" kúria, Gyömrőn a Teleki kastély, Hegyfalun (Vas megye) a Széchenyi kastély, Debrecenben a ref. Nagytemplom és a ref. Kollégium és könyvtár.

A XIX. század második felében szinte valamennyi művészeti ág szűkösnek érzi a klasszicizmus szigorú kereteit, szabályait és az egyéniség szabad érvényesülését kezdte hirdetni. A figyelem a nemzeti múlt kutatására irányul. Ez az időszak a romantika és eklektika (historizmus) korszaka.

A romantikus építészetre a könnyen sokszorosítható elemek - gipsz rozetták, stukkók, rácsok, oszlopok - használata jellemző. Legjelesebb képviselői: Ybl Miklós és Feszl Frigyes.

Romantikus ízlésű épületeink: Budapesten a Pesti Vigadó, a Dohány utcai zsinagóga, a Nyugati pályaudvar, Fóton a római katolikus templom, Tatán a vár, Szegeden a "Fekete" ház, Vépen az Erdődy kastély.

Klasszicista stílusú műemlékek Budapest területén

 

 

Ajánlott cikkek

 
 

Ajánlott linkek

 
 Jelenleg nincs ajánlható link!